skip to Main Content
INFO-LINIA +48 52 332 40 06

Wykaz niektórych robót wykonanych
w ostatnich latach

SĄ TO TYLKOWYBRANEPRACEZREALIZOWANE PRZEZ REMEL SP. z o.o.

Między innymi wykonaliśmy remonty silników dla następujących zakładów:
– Gdańska Stocznia Remontowa
– Malta Dekor Poznań
– IP Kwidzyn
– Cukrownia Malbork
– Mondi Świecie (dawna celuloza świecka)
– Lafarge Cementownia Kujawy (Bielawy)
– Eurobox Ujazd
– Saur Gdańsk
– KPEC Bydgoszcz

2) Wykonanie kompleksowe oświetlenia Maszyny Papierniczej nr 7 na terenie MONDI Świecie
(dla wszystkich obiektów i pomieszczeń)

3) Ułożenie linii zasilającej (3×240) 6kV 10 odcinków po 390m dla Mondi Packaging Paper
Świecie S.A.

4) Ułożenie linii zasilającej dla nowych szaf zasilających Kasztelan Sierpc

5) Wymiana rozdzielni na wydziale BOŚ i MOŚ dla Frantschach Świecie

6) Modernizacja pompowni dla Frantschach Świecie S.A.

7) Wykonanie nowego zasilania oraz nowej instalacji elektrycznej tekturnicy dla Eurobox Ujazd

8) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Świeciu

9) Modernizacja maszyny papierniczej nr 3 dla Frantschach Świecie S.A.

10) Remont instalacji elektrycznej w hali produkcji farb rozpuszczalnikowych (obiekt w wykonaniu przeciwwybuchowym) dla DYRUP POLSKA w Łodzi

11) Przeprowadzenie przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznych w International Paper Kwidzyn S.A.

12) Wykonanie całkowitej instalacji zasilającej dla nowych obiektów Placu Drzewnego w Frantschach Świecie S.A.

13) Całkowita wymiana rozdzielni i instalacji 6 i 0,4 kV na maszynie papierniczej nr 5 dla Frantschach Świecie S.A.